Category: Onderwijs

Laaggeletterdheid en gezondheid – Tips voor een positieve patiëntervaring

laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid en gezondheid – Tips voor een positieve patiëntervaring

Laaggeletterde leerlingen lopen tijdens hun bezoek aan de zorginstelling tegen veel drempels aan. De uitdagingen variëren van het plannen van afspraken tot het uitchecken. Door de factoren te begrijpen die bijdragen aan een slechte leesvaardigheid en een gebrek aan geletterdheid, kunt u ervoor zorgen dat uw patiënten een positieve patiëntervaring ervaren. Hier zijn een paar strategieën om het proces gemakkelijker te maken voor laaggeletterde patiënten. Identificeer om te beginnen de specifieke problemen waarmee uw patiënten worden geconfronteerd en plan om deze aan te pakken.

De eerste factor om te overwegen is de gezondheid van studenten hier. Laaggeletterden zijn vaak niet zelf-geïdentificeerd, en hun specifieke behoeften zullen variëren. Een patiënt kan bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van het woord 'tomaat' of moeite hebben met het ontcijferen van stijlfiguren. Een kind kan het moeilijk vinden om een hele lijst met groenten te begrijpen. Duidelijk leren schrijven is in deze situaties belangrijk, maar vereist oefening. Volg deze tips om uw leerlingen te helpen deze moeilijkheden te overwinnen.

De tweede factor is laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid kan het leven uitdagender, duurder en stressvoller maken. Het kan ook het risico op ziekte en overlijden vergroten. Gelukkig zijn er oplossingen. Door een vertelaanpak te gebruiken, zoals een boek, kun je de stem van je laaggeletterde deelnemers horen en hun perspectieven in het proces opnemen. Door een op verhalen gebaseerde benadering te gebruiken, kunt u beter begrijpen hoe hun ervaring de gemeenschap beïnvloedt en hoe dit uw eigen gezondheid kan beïnvloeden.

Meer info over dit artikel: Hetsen & Visschers